Uživatel:
Heslo:
HOTLINE
415 736 451/402
04.03.2019

Zveřejněn ceník za SKO pro rok 2019 - oproti roku 2018 zůstává beze změn.

04.03.2019

Zveřejněn přehled SBĚROVÝCH SOBOT v novém kabátě.

04.03.2019

01. 03. 2019 Došlo k otevření nového sběrného dvora vedle teplárny k Perči u silnice na Holedeč.

06.02.2018

Blíží se spuštění provozu SEPNO - https://www.sepno.cz/

02.02.2018

Upozorňujeme, že 15. 2. 2018 je řádný termín, do kterého lze podávat Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2017

02.02.2018

Vložen ceník svozu odpadů za rok 2018

Sberove soboty 2019

SBĚROVÉ SOBOTY

 

V roce 2019 dochází ke ZMĚNĚ v systému sběrových sobot a to v návaznosti na nově otevřený SBĚRNÝ DVŮR za teplárnou v PERČI.

 

Sběrové soboty PROBĚHNOU v těchto lokalitách a termínech (sběr je zaměřen na objemný odpad, nebezpečný odpad a elektroodpad).

 

 

1. SVOZ - 27. 04. 2019

stanoviště číslo umístění kontejneru od 8:00 do 12:00 na stanovišti:
1 ul. Purkyňova u separovaného odpadu
2 ul. J. Herbena u Fruty
3 ul. Podměstí před č.p. 2157 
4 roh  A. Hejdukova a Jungmanova
5 ul. Písečná parkoviště u Normy
6 ul. Vol. Čechů bývalý OSP
7 roh ul. K.H. Máchy a Ot. Ševčíka
8 ul. Šafaříkova - parkoviště
9 roh ul. El. Krásnohorské a Pod Kamenným vrškem
10 Chmelařské náměstí za pneuservisem

 

2. SVOZ - 15. 06. 2019

stanoviště číslo umístění kontejneru od 8:00 do 12:00 na stanovišti:
1 ul. U Jezu u Žatecké teplárenské
2 roh Arbesova a Nádražní schody
3 ul. Rafaela Ungara u Parlamentu
4 nám. 5 května u sloupu Sv. Floriana
5 roh ul. Lva Tolstého a Puškinova
6 ul. Dvořákova u Bašty
7 ul. Družstevní u separace
8 ul. Dukelská naproti květince
9 roh ul. Přátelství a u Flory
10 ul. Příkrá před Čápem

 

 

3. SVOZ - 21. 09. 2019

stanoviště číslo umístění kontejneru od 8:00 do 12:00 na stanovišti:
1 ul.V Zahradách na konci ulice
2 ul. Svatováclavská, na parkovišti u č.p. 2516
3 ul. B. Němcové U garáží
4 ul.Lučanská u sepeparovaného odpadu
5 ul. Brožíkova u Elektromechaniky
6 ul. Husova u Margaretky
7 ul. Sládkova před Macerkou
8 ul. Jižní u vjezdu do ZŠ
9 ul. Osvoboditelů před č.p. 2002
10 ul. Jakubská - parkoviště

 

4. SVOZ - 09. 11. 2019

1 Havlíčkovo náměstí - U Satelitu
2 ul. Purkyňova u separovaného odpadu
3 ul. Příkrá před Čápem
4 ul. Stroupečská u uhel. skladů 
5 roh  A. Hejdukova a Jungmanova
6 ul. Písečná parkoviště u Normy
7 Hošťálkovo náměstí
8 roh ul. Otakara Březiny a Vol. Čechů
9 roh ul. El. Krásnohorské a Pod Kamenným vrškem
10 roh ul. Nezvalova a Jiřího Wolkera

 

MÍSTNÍ ČÁSTI - SVOZ - 13. 04. 2019 A 14. 09. 2019

1 Bezděkov náves
2 Milčeves náves
3 Radíčeves náves
4 Trnovany náves
5 Velichov náves
6 Záhoří náves

 Cenik svozu odpadu na rok 2019

USNESENÍ

                              z 1. jednání Rady města Žatce

                                     konané dne 14.01.2019

 

3/19  Stanovení cen pro zabezpečení komplexního systému nakládání s komunálními odpady v roce 2019

 

Rada města Žatce projednala a v souladu s § 17 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů schvaluje ceny pro zabezpečení komplexního systému nakládání s komunálními odpady města Žatce na rok 2019 v následující výši:

 

 

Objem nádoby v litrech

Četnost svozů

Cena na rok 2019

60 l

1 x týdně

1.835,00 Kč

60 l

1 x za 2 týdny

971,00 Kč

80 l

1 x týdně

2.126,00 Kč

80 l

1 x za 2 týdny

1.248,00 Kč

110 l / 120 l

1 x týdně

2.416,00 Kč

110 l / 120 l

1 x za 2 týdny

1.816,00 Kč

240 l

1 x týdně

5.243,00 Kč

240 l

1 x za 2 týdny

3.264,00 Kč

340 l

1 x týdně

6.011,00 Kč

340 l

1 x za 2 týdny

3.950,00 Kč

660 l

1 x týdně

13.824,00 Kč

660 l

1 x za 2 týdny

8.405,00 Kč

770 l

1 x týdně

15.523,00 Kč

770 l

1 x za 2 týdny

10.074,00 Kč

1100 l

1 x týdně

21.704,00 Kč

1100 l

1 x za 2 týdny

13.300,00 KčSberny dvur v novem kabate

NOVÝ SBĚRNŮ DVŮR OTEVŘEN

 

Dne 01. 03. 2019 v 9:00 byl oficiálně otevřen nový sběrný dvůr pro občany města Žatec a jeho místní části, kteří zde svůj odpad mohou odkládat ZDARMA. Město jej, s přispěním dotace ze SFŽP za více než 22 milionů korun, vybudovalo vedle teplárny v Perči u silnice na Holedeč.  Původní sběrný dvůr je od tohoto data UZAVŘEN.

 

"Novinkou v něm je například možnost shromažďovat použitý olej z pečení a fritování, což dříve možné nebylo. Je také ještě lépe připravený na třídění odpadu včetně shromažďování baterií a použitého elektrického zařízení.

 

Je zcela vyasfaltovaný, tudíž občané nebudou za špatného počasí chodit v blátě. Objemný odpad se bude překládat do kontejnerů z vozíků za autem pohodlněji, neboť už nebude potřeba odpad zvedat do výšky. Zvýšila se také celková kapacita dvora na celkem 2800 tun tun ostatního odpadu ročně a 30 tun nebezpečného odpadu za rok.

 

Na provoz nového sběrného dvora si budou muset ovšem lidé zpočátku nejspíše zvykat. Jednak na to, že jezdí jinam, jednak na trochu jiný systém. „Každé auto zastaví při příjezdu i odjezdu na váze, rozdíl nám ukáže, kolik člověk přivezl odpadu. Hlavně zpočátku bude systém trochu zdlouhavý, protože budeme muset od každého opsat z občanského průkazu jméno a bydliště. Kvůli ochraně osobního údajů nemůžeme od nikoho databázi převzít,“ vysvětlil jednatel TSM Žatec Andrej Grežo." autor Tomáš Kassal

 

Provozní doba sběrného dvora:

 

Letní období (1. 3. - 31. 10.)

Po – Pá 9.00 až 18.00,

So – Ne 9.00 až 16.00

 

Zimní období (1. 11. - 28. 2.)

Po – Ne 9.00 až 16.00

 

Polední pauza

od 12:30 do 13:00

 

Státní svátky

ZavřenoInformace o SEPNO

Důležité termíny související se spuštěním Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů

 

Oficiální provoz Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) bude zahájen dne 2.května 2018. Ministerstvo životního prostředí umožní přístup do elektronického systému evidence přepravy nebezpečných odpadů povinným osobám již 1.února 2018. Od tohoto data do 1.května 2018 je možné se důkladně seznámit s fungováním systému a v testovacím režimu provést ohlášení či potvrzení přepravy. 

 

Bližší informace naleznete zde: https://www.sepno.cz/ Cenik svozu odpadu za rok 2018

                                                 

                                               USNESENÍ

                              z 28. jednání Rady města Žatce

                                     konané dne 11.12.2017

 

829/17  Stanovení cen pro zabezpečení komplexního systému nakládání s komunálními odpady v roce 2018

 

Rada města Žatce projednala a v souladu s § 17 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů schvaluje ceny pro zabezpečení komplexního systému nakládání s komunálními odpady města Žatce na rok 2018 v následující výši:

 

 

Objem nádoby v litrech

Četnost svozů

Cena na rok 2018

60 l

1 x týdně

1.835,00 Kč

60 l

1 x za 2 týdny

971,00 Kč

80 l

1 x týdně

2.126,00 Kč

80 l

1 x za 2 týdny

1.248,00 Kč

110 l / 120 l

1 x týdně

2.416,00 Kč

110 l / 120 l

1 x za 2 týdny

1.816,00 Kč

240 l

1 x týdně

5.243,00 Kč

240 l

1 x za 2 týdny

3.264,00 Kč

340 l

1 x týdně

6.011,00 Kč

340 l

1 x za 2 týdny

3.950,00 Kč

660 l

1 x týdně

13.824,00 Kč

660 l

1 x za 2 týdny

8.405,00 Kč

770 l

1 x týdně

15.523,00 Kč

770 l

1 x za 2 týdny

10.074,00 Kč

1100 l

1 x týdně

21.704,00 Kč

1100 l

1 x za 2 týdny

13.300,00 Kč

 
Aktuality     |     Poruchy     |     Požadavky     |     Znalosti     |     Příručky     |     Kontakty     |     Oblíbené