Uživatel:
Heslo:
HOTLINE
415 736 451/397
06.02.2018

Blíží se spuštění provozu SEPNO - https://www.sepno.cz/

02.02.2018

Upozorňujeme, že 15. 2. 2018 je řádný termín, do kterého lze podávat Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2017

02.02.2018

Vložen ceník svozu odpadů za rok 2018

02.02.2018

Vloženy informace o konání Sběrových sobot v roce 2018

26.04.2017

8. - 12. 5. 2017 bude uzavřen sběrový dvůr

26.04.2017

6.5.2017 v rámci Chmelfestu dorazí i společnost Elektrowin se svým naučným programem Přelez, Přeskoč, Recykluj

Plakát

Informace o SEPNO

Důležité termíny související se spuštěním Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů

 

Oficiální provoz Systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) bude zahájen dne 2.května 2018. Ministerstvo životního prostředí umožní přístup do elektronického systému evidence přepravy nebezpečných odpadů povinným osobám již 1.února 2018. Od tohoto data do 1.května 2018 je možné se důkladně seznámit s fungováním systému a v testovacím režimu provést ohlášení či potvrzení přepravy. 

 

Bližší informace naleznete zde: https://www.sepno.cz/ Cenik svozu odpadu za rok 2018

                                                 

                                               USNESENÍ

                              z 28. jednání Rady města Žatce

                                     konané dne 11.12.2017

 

829/17  Stanovení cen pro zabezpečení komplexního systému nakládání s komunálními odpady v roce 2018

 

Rada města Žatce projednala a v souladu s § 17 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů schvaluje ceny pro zabezpečení komplexního systému nakládání s komunálními odpady města Žatce na rok 2018 v následující výši:

 

 

Objem nádoby v litrech

Četnost svozů

Cena na rok 2018

60 l

1 x týdně

1.835,00 Kč

60 l

1 x za 2 týdny

971,00 Kč

80 l

1 x týdně

2.126,00 Kč

80 l

1 x za 2 týdny

1.248,00 Kč

110 l / 120 l

1 x týdně

2.416,00 Kč

110 l / 120 l

1 x za 2 týdny

1.816,00 Kč

240 l

1 x týdně

5.243,00 Kč

240 l

1 x za 2 týdny

3.264,00 Kč

340 l

1 x týdně

6.011,00 Kč

340 l

1 x za 2 týdny

3.950,00 Kč

660 l

1 x týdně

13.824,00 Kč

660 l

1 x za 2 týdny

8.405,00 Kč

770 l

1 x týdně

15.523,00 Kč

770 l

1 x za 2 týdny

10.074,00 Kč

1100 l

1 x týdně

21.704,00 Kč

1100 l

1 x za 2 týdny

13.300,00 Kč

 SEPNO

Informace k elektronickému ohlašovaní nebezpečných odpadů, které zpracovala společnost INISOFT, naleznete zde:

 

LEGISLATIVNÍ RÁMEC
 Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. (§24, §40)
 Vyhláška č. 383/2001 Sb. (§25, Příloha č. 26)


EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ:
 Povinnost vyplývá z § 24 zákona o odpadech.
 Evidencí se rozumí zakládání dokladů souvisejících s přepravou nejméně po dobu 3 let. Povinnost uchovávat doklady se týká i přepravy ostatních odpadů.
 Evidenci musí vést subjekt zúčastněný na přepravě (odesilatel, dopravce, příjemce).


OHLAŠOVÁNÍ PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
 Ohlašování se provádí elektronicky prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností – ISPOP (www.ispop.cz), resp. přes jeho subsystém SEPNO – Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů.
 V roce 2017 se přeprava nebezpečných odpadů neohlašuje, protože SEPNO není dostupné a postupuje se podle § 40 odst. 8. Odesilatel vyplní ohlašovací list podle přílohy č. 26 a jeden potvrzený si ponechá. Druhý si ponechá příjemce. Pokud je dopravcem třetí subjekt, pak si i on musí ponechat jeden doklad pro svou evidenci.
 MŽP vydá do konce roku 2017 sdělení, kterým upřesní zpětné ohlášení přepravy nebezpečných odpadů za rok 2017. Tuto povinnost má dle § 40 odst. 8 příjemce.
 Od 1. 1. 2018 bude spuštěn plný provoz systému SEPNO (viz informace na www.ispop.cz).
 Proces ohlašování je uveden v zákoně o odpadech v § 40 odst. 1 až 5.
 Pokud přeprava NO nepřesáhne areál provozovny, pak se neohlašuje.
 Pokud je odesilatelem fyzická nepodnikající osoba (občan), pak se přeprava také neohlašuje.
 Za informace zaslané do SEPNO zodpovídá ohlašovatel. Tím je primárně odesilatel, ale může jím být dle zákona i příjemce.
 Ohlásit přepravu nebezpečných odpadů je nutné před jejím zahájením.
 Ohlašovatel musí ohlášené údaje do 3 pracovních dnů od data ukončení přepravy upravit, pokud neodpovídají skutečnosti.
 Příjemce musí do 3 pracovních dnů od data ukončení přepravy potvrdit přijetí nebezpečných odpadů.


SYSTÉM SEPNO
 Slouží pro ohlašování přepravy nebezpečných odpadů.
 Je součástí systému ISPOP (www.ispop.cz).
 Přihlášení do SEPNO je možné pod stejnými přístupovými údaji (jméno a heslo) jako do systému ISPOP.
 Přihlášený subjekt uvidí ve svém účtu ohlašovací listy, na kterých je uveden jako odesilatel nebo jako příjemce.
 V systému SEPNO je možné ohlašovací list vytvořit, vytisknout, upravit, potvrdit.
 Systém SEPNO umožňuje ohlašování také prostřednictvím tzv. Webových služeb a datového standardu. Pokud tedy využíváte specializované programy např. pro evidenci odpadů a přepravy nebezpečných odpadů (EVI 8, SKLAD Odpadů 8 atp.), pak pro ohlašování přepravy NO můžete využít po dohodě s dodavateli i tyto programy – informace viz např. www.inisoft.cz/olpno.Uklidme Cesko, uklidme spolecne Zatec

Dne 8. 4. 2017 probehl v rámci celostátní akce Ukliďme Česko, lokality o které hlasovali občané Žatce na výstavě Tvoříme z odpadu.

Plakatbota

foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cenik svozu odpadu na rok 2017

ZM dne 12. 12. 2016 usnesení č. 565/16:


Stanovení cen pro zabezpečení komplexního systému nakládání s komunálními odpady v roce 2017

 

Rada města Žatce projednala a schvaluje ceny pro zabezpečení komplexního systému nakládání s komunálními odpady města Žatce na rok 2017 v souladu s § 17 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v následující výši:

Objem nádoby v litrech Četnost svozů Cena na rok 2017

60 l

1 x týdně

1 799,- Kč

60 l

1 x za 2 týdny

952,- Kč

80 l

1 x týdně

2 084,- Kč

80 l

1 x za 2 týdny

1 224,- Kč

110 l / 120 l

1 x týdně

2 369,- Kč

110 l / 120 l

1 x za 2 týdny

1 780,- Kč

240 l

1 x týdně

5 140,- Kč

240 l

1 x za 2 týdny

3 200,- Kč

340 l

1 x týdně

5 893,- Kč

340 l

1 x za 2 týdny

3 873,- Kč

660 l

1 x týdně

13 553,- Kč

660 l

1 x za 2 týdny

8 240,-Kč

770 l

1 x týdně

15 219,- Kč

770 l

1 x za 2 týdny

9 876,- Kč

1100 l

1 x týdně

21 278,- Kč

1100 l

1 x za 2 týdny

13 039,- Kč 
Aktuality     |     Poruchy     |     Požadavky     |     Znalosti     |     Příručky     |     Kontakty     |     Oblíbené