Uživatel:
Heslo:
HOTLINE
415 736 451/364
26.04.2017

8. - 12. 5. 2017 bude uzavřen sběrový dvůr

26.04.2017

6.5.2017 v rámci Chmelfestu dorazí i společnost Elektrowin se svým naučným programem Přelez, Přeskoč, Recykluj

Plakát

26.04.2017

22.4.2017 se konal 10. ročních akce Den Země v Klášterní zahradě

26.04.2017

8.4.2017 proběhla akce "Ukliďme Česko, ukliďme společně Žatec"

07.02.2017

Zveřejněny sběrové soboty na rok 2017

14.06.2016

Sběrové Soboty 2016 Upozorňujeme, že v měsíci červnu proběhnou sběrové soboty v těchto termínech:
18. 06. 2015 Trasa C
25. 06. 2016 
Trasa A,  Trasa B

 

Odevzdávat lze pouze: objemný odpad, nebezpečný a elektroodpad!!!

SEPNO

Informace k elektronickému ohlašovaní nebezpečných odpadů, které zpracovala společnost INISOFT, naleznete zde:

 

LEGISLATIVNÍ RÁMEC
 Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. (§24, §40)
 Vyhláška č. 383/2001 Sb. (§25, Příloha č. 26)


EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ:
 Povinnost vyplývá z § 24 zákona o odpadech.
 Evidencí se rozumí zakládání dokladů souvisejících s přepravou nejméně po dobu 3 let. Povinnost uchovávat doklady se týká i přepravy ostatních odpadů.
 Evidenci musí vést subjekt zúčastněný na přepravě (odesilatel, dopravce, příjemce).


OHLAŠOVÁNÍ PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
 Ohlašování se provádí elektronicky prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností – ISPOP (www.ispop.cz), resp. přes jeho subsystém SEPNO – Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů.
 V roce 2017 se přeprava nebezpečných odpadů neohlašuje, protože SEPNO není dostupné a postupuje se podle § 40 odst. 8. Odesilatel vyplní ohlašovací list podle přílohy č. 26 a jeden potvrzený si ponechá. Druhý si ponechá příjemce. Pokud je dopravcem třetí subjekt, pak si i on musí ponechat jeden doklad pro svou evidenci.
 MŽP vydá do konce roku 2017 sdělení, kterým upřesní zpětné ohlášení přepravy nebezpečných odpadů za rok 2017. Tuto povinnost má dle § 40 odst. 8 příjemce.
 Od 1. 1. 2018 bude spuštěn plný provoz systému SEPNO (viz informace na www.ispop.cz).
 Proces ohlašování je uveden v zákoně o odpadech v § 40 odst. 1 až 5.
 Pokud přeprava NO nepřesáhne areál provozovny, pak se neohlašuje.
 Pokud je odesilatelem fyzická nepodnikající osoba (občan), pak se přeprava také neohlašuje.
 Za informace zaslané do SEPNO zodpovídá ohlašovatel. Tím je primárně odesilatel, ale může jím být dle zákona i příjemce.
 Ohlásit přepravu nebezpečných odpadů je nutné před jejím zahájením.
 Ohlašovatel musí ohlášené údaje do 3 pracovních dnů od data ukončení přepravy upravit, pokud neodpovídají skutečnosti.
 Příjemce musí do 3 pracovních dnů od data ukončení přepravy potvrdit přijetí nebezpečných odpadů.


SYSTÉM SEPNO
 Slouží pro ohlašování přepravy nebezpečných odpadů.
 Je součástí systému ISPOP (www.ispop.cz).
 Přihlášení do SEPNO je možné pod stejnými přístupovými údaji (jméno a heslo) jako do systému ISPOP.
 Přihlášený subjekt uvidí ve svém účtu ohlašovací listy, na kterých je uveden jako odesilatel nebo jako příjemce.
 V systému SEPNO je možné ohlašovací list vytvořit, vytisknout, upravit, potvrdit.
 Systém SEPNO umožňuje ohlašování také prostřednictvím tzv. Webových služeb a datového standardu. Pokud tedy využíváte specializované programy např. pro evidenci odpadů a přepravy nebezpečných odpadů (EVI 8, SKLAD Odpadů 8 atp.), pak pro ohlašování přepravy NO můžete využít po dohodě s dodavateli i tyto programy – informace viz např. www.inisoft.cz/olpno.Uklidme Cesko, uklidme spolecne Zatec

Dne 8. 4. 2017 probehl v rámci celostátní akce Ukliďme Česko, lokality o které hlasovali občané Žatce na výstavě Tvoříme z odpadu.

Plakatbota

foto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Den Zeme 2017

10. jubilejní ročních Dne Země pořádaný v Klášterní zahradě navštívil přímo ministr životního prostředí Richard Brabec, kde pomohl s 2. kolem hlasování soutěže Tvoříme z odpadu, účastnil se předání edukativních věcí pro ekologickou výchovu pro děti ze Žatce a okolí, vyrobených vězni z Věznice Nové Sedlo, předaných přímo ředitelem věznic, zároveň si prohlédl několik zajímavých stanovišť, např. ekolamp, Armádu ČR, Chovatele drobné zvěře za Žatce a uznávaných kynologů.

I přes nepřízeň počasí se daný den velmi povedl, a děti které se ho zúčastnily si domů odnesly spoustu drobných odměn.

Plakat

 

foto 1

Foto 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cenik svozu odpadu na rok 2017

ZM dne 12. 12. 2016 usnesení č. 565/16:


Stanovení cen pro zabezpečení komplexního systému nakládání s komunálními odpady v roce 2017

 

Rada města Žatce projednala a schvaluje ceny pro zabezpečení komplexního systému nakládání s komunálními odpady města Žatce na rok 2017 v souladu s § 17 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v následující výši:

Objem nádoby v litrech Četnost svozů Cena na rok 2017

60 l

1 x týdně

1 799,- Kč

60 l

1 x za 2 týdny

952,- Kč

80 l

1 x týdně

2 084,- Kč

80 l

1 x za 2 týdny

1 224,- Kč

110 l / 120 l

1 x týdně

2 369,- Kč

110 l / 120 l

1 x za 2 týdny

1 780,- Kč

240 l

1 x týdně

5 140,- Kč

240 l

1 x za 2 týdny

3 200,- Kč

340 l

1 x týdně

5 893,- Kč

340 l

1 x za 2 týdny

3 873,- Kč

660 l

1 x týdně

13 553,- Kč

660 l

1 x za 2 týdny

8 240,-Kč

770 l

1 x týdně

15 219,- Kč

770 l

1 x za 2 týdny

9 876,- Kč

1100 l

1 x týdně

21 278,- Kč

1100 l

1 x za 2 týdny

13 039,- Kč Sdeleni a metodicky pokyn MZP k pridelovani ICZ a ICP

Odkaz naleznete zde.
Aktuality     |     Poruchy     |     Požadavky     |     Znalosti     |     Příručky     |     Kontakty     |     Oblíbené